พิธีวางพวงมาลางานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี


คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากรของคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลางานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

[views id=”913″]