ด้วยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency-JICA) เปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ประจำปีงบประมาณรัฐบาลญี่ปุ่น ค.ศ. 2023 (เมษายน2566-มีนาคม 2567)