การเสวนาวิชาการเรื่อง “ร่างมาตรฐานการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 (สัตว์เกษตรและสัตว์น้ำ)”

ลิงก์ https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=m4c0f5a185120b1b1126de00336e3e0d2
Meeting number: 2514 542 5122
Password: 05052565