ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบถ่ายภาพเซลล์มีชีวิตพร้อมชุดถ่ายภาพ และโปรแกรมวิเคราะห์ผล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบถ่ายภาพเซลล์มีชีวิตพร้อมชุดถ่ายภาพ และโปรแกรมวิเคราะห์ผล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2