(ร่าง) ประกวดราคา-ซื้อระบบถ่ายภาพเซลล์มีชีวิตพร้อมชุดถ่ายภาพและโปรแกรมวิเคราะห์ผล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกาศ-ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท รอบ 2 (ร่าง)