ร่วมอวยพรออนไลน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครบรอบ 28 ปี 16 ธันวาคม 2564

เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี แห่งการสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมลงนามแสดงความยินดีและอวยพรออนไลน์ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19 ตามคำสั่งและประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวาระโอกาสนี้ ผ่านช่องทาง Google Forms ด้านล่าง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเรียนเชิญร่วมเเสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง