ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง