โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ kuojs และการบันทึกข้อมูลวารสารในระบบคลังความรู้ดิจิทัล มก. (23 ก.ค. 2563-เช้า)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ kuojs และการบันทึกข้อมูลวารสารในระบบคลังความรู้ดิจิทัล มก. (23 ก.ค. 2563-เช้า)