วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 (8 ก.ค. 2563 รอบบ่าย)

วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 (8 ก.ค. 2563 รอบบ่าย)