โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2562


โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวน 138 คน (ระดับปริญญาโท 2 คน และระดับปริญญาตรี 136 คน) ซึ่งในระดับปริญญาตรีมีผู้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวน 9 คน เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวน 5 คน  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ จำนวน 14 คน เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ จำนวน 13 คน  ดูภาพเพิ่มเติม Click ที่นี่