โครงการสัมมนาบุคลากรเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจำปี 2561


โครงการสัมมนาบุคลากรคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจำปี 2561 จังหวัดตราด ระหว่าง 14-16 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ได้ข้อคิดจากประธานหอการค้าจังหวัดตราด และ ผู้นำชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว ในการสร้างชุมชนขนาดเล็กให้เป็นที่รู้จักและอยู่อย่างพอเพียง การมีส่วนร่วมของบุคลากร จะทำให้การพัฒนาคณะในอนาคต เกิดความร่วมมือร่วมใจในการสร้างองค์กรอย่างมั่นคง
Click ที่นี่เพื่อดูภาพเพิ่มเติม