ร่วมอวยพรและขอพร ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ศ.น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ และคุณฉัตรพร วิชิตนาค หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ ร่วมอวยพรและขอพร ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561