สวัสดีปีใหม่ท่านรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารเข้าอวยพรท่านรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่