สวัสดีปีใหม่ท่านคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์และผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ

คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ร่วมอวยพรปีใหม่ท่านคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (ศ.น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์) และผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (รศ.น.สพ.พิบูล ไชยอนันท์) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่