เปิดโลกการศึกษาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560


คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จัดงานเปิดโลกการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่