ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 52 ปี


คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ โดย ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย พร้อมด้วยทีมผู้บริหารของคณะ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 52 ปี ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่