คณบดีเยี่ยมชมนวัตกรรมนิสิตเทคนิคการสัตวแพทย์ ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561คณบดีเยี่ยมชมนวัตกรรมนิสิตเทคนิคการสัตวแพทย์ ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

[views id=”1834″]