หน้าแรก

สถาบันชั้นนำด้านเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ เป็นที่ยอมรับในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อมูลและสถิติ

ข้อมูล ปี พ.ศ. 2564

6

หลักสูตร

987

นิสิตปัจจุบัน

62

บุคลากร

Highlights

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์

ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (ตามคำสั่ง มก. ที่ 1059/2565 สั่ง ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

Slider

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

Loading...

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

Loading...